Právne služby na Slovensku

MOJE SLUŽBY

Hlavné oblasti právnej praxe

Právne služby na Slovensku

OBCHODNÉ PRÁVO

Chystáte sa založiť obchodnú spoločnosť, holding či previesť obchodný podiel alebo akcie? Vediete spor s orgánom, spoločníkom či akcionárom Vašej spoločnosti? Obráťte sa na nás.

Právne služby na Slovensku

SOFTWAROVÉ PRÁVO

Či už vyvíjate software na mieru, software as a service alebo poskytujete IT servis, nemali by ste zabudnúť na správne nastavené zmluvy a dokumenty. Kontaktujte nás.

Kúpne zmluvy

NEHNUTEĽNOSTI

Chránime kupujúcich a predávajúcich pred uzavretím zlej zmluvy. Chránime zmluvné strany pomocou advokátskej úschovy kúpnej ceny. Vymáhame nároky z vád nehnuteľností. Vysporiadame spoluvlastníctvo.

Právne služby na Slovensku

PRACOVNÉ PRÁVO

Poskytujem komplexné právne služby pre zamestnávateľov v oblasti pracovného práva. Pripravím na mieru pracovné zmluvy, dohody, výpovede či smernice. Zastúpim Vás v sporoch o neplatnosť skončenia pracovného pomeru alebo pri sporoch o náhradu škody.

Právne služby na Slovensku

ECOMMERCE

Plánujete si založiť e-shop alebo poskytujete služby v online marketingu. Máte problém s nekalosúťažným konaním konkurenta? Problém s doménami? Kontaktujte nás.

NAŠE SLUŽBY

Právne služby na Slovensku

PARTNER PRE EXPANZIU ČESKÝCH FIRIEM NA SLOVENSKO

Hľadáte experta na pracovné, korporátne alebo softwarové právo pre pôsobenie na slovenskom trhu? Potrebujete slovenské právne služby? Som tu pre Vás. 

Ponúkam komplexné služby v slovenskom jazyku aj v češtine. Od založenia spoločnosti, podporu v začiatkoch podnikania až po riešenie obchodnoprávnych,  pracovných a iných otázok. Pomôžem Vám zorientovať sa v slovenskom právnom prostredí. 

Vďaka skúsenostiam s podporou českých, slovenských či iných firiem pri expanzii na slovenský trh som dôveryhodným partnerom pre vaše podnikanie. 

 

Služby, ktoré pomáhajú českým spoločnostiam úspešne expandovať a prevádzkovať ich podnikanie na Slovensku:

  • Korporátne právo: Poradím Vám s procesom založenia spoločnosti s korporátnou štruktúrou, s vytvorením holdingu, s fúziou a akvizíciou a s nimi spojeným due diligence. 
  • Pracovné právo: Poskytnem Vám poradenstvo týkajúce sa práv a povinností zamestnávateľov a zamestnancov na Slovensku. 
  • Ochrana duševného vlastníctva: Poskytnem Vám podporu pri ochrane a využívaní vášho duševného vlastníctva. 
  • Obchodné zmluvy: Pomôžem Vám pri zostavovaní, revízii a vyjednávaní obchodných zmlúv. 
  • Daňové právo: Poskytujem poradenstvo v oblasti daňových zákonov a pomáham pri riešení daňových otázok.
  • Spolupráca s obchodnými partnermi: Pomôžem Vám nájsť a nadviazať vzťahy s dôveryhodnými obchodnými partnermi na Slovensku.
  • Nehnuteľnosti: Budem Vám asistovať pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností, a to vrátane vyjednávania a revízie zmlúv.
slovakia, country, europe-1758917.jpg

Potrebujete právne služby na Slovensku? Objednajte sa na konzultáciu!

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Pri prvej porade ma uvediete do problému, s ktorým potrebujete pomôcť. Ja Vám priblížim možnosti riešenia a podmienky spolupráce a informujem Vás o predpokladanej odmene za moje služby. 

Prípadne si termín rezervujte telefonicky: +421 944 006 948 alebo e-mailom na adrese kancelaria@tulinsky.sk