Občianske právo

Občianske právo

V bežnom živote sa človek môže stretnúť s rôznymi problémami spadajúcimi pod  právnu úpravu občianskeho práva. Môže ísť o nesplatený dlh, náhradu škody, ochranu osobnosti, bezdôvodné obohatenie alebo spor so susedom.

Najčastejšie však ide o situáciu, keď vám niekto dlhuje peniaze a nechce zaplatiť. Bez pomoci špecialistu je často veľmi ťažké dosiahnuť vyplatenie vašej pohľadávky. V rámci jej obnovy sa vždy snažím dosiahnuť jej maximálne naplnenie. Som schopný vyriešiť akýkoľvek typ pohľadávky.

Okrem toho vás môžem podporiť v občianskoprávnych (občianskych) sporoch. Tie sú najčastejšie spôsobené porušením zmluvy alebo súkromnoprávnej povinnosti.

Najžiadanejšie služby v oblasti občianskeho práva

Kompletné zastúpenie v súdnom konaní

Využite služby skúseného advokáta v rámci celého súdneho  konania. Prevediem Vás celým konaním. Vďaka tomu nebudete musieť (s najväčšou pravdepodobnosťou) absolvovať žiadne súdne pojednávanie.   

Príprava a vyjednávanie o mimosúdnej dohode

Vediete spor? Chcete sa vyhnúť súdu? Pomôžem Vám pri komunikácii s protistranou pri vyjednávaní o mimosúdnej dohode o urovnaní. 

Vymáhanie pohľadávky

V prípade, že máte pohľadávku - niekto Vám dlží - postarám sa o jej vymoženie. Zastúpim Vás v priebehu vyjednávania o jej dobrovoľnej  úhrade či v  samotnom súdnom aj exekučnom konaní. 

Predžalobná výzva

Kvalitná predžalobná výzva s hlavičkou advokátskej kancelárie častokrát vedie k dobrovoľnej úhrade dlhu, bez nutnosti podávať žalobu. 

Zastúpenie veriteľa v exekučnom konaní

Máte už k dispozícii vykonateľný rozsudok a potrebujete zastúpenie v exekučnom konaní? Rád Vám pomôžem! 

Odvolanie

Viedli ste súdny spor a ten nedopadol podľa Vašich predstáv? Pomôžem vám s prípravou odvolania! 

Dovolanie k Najvyššiemu súdu

Nie ste spokojný s rozhodnutím odvolacieho súdu? Využite možnosť podania dovolanie, ktoré za Vás môže podať jedine advokát.  

Odpor proti platobnému rozkazu

Bol Vám doručený platobný rozkaz? Do 15 dní môžete podať odpor! Zaistím podanie odporu v zákonnej lehote. 

Ústavná sťažnosť

V určitých prípadoch máte možnosť podania ústavnej sťažnostu na Ústavný súd. Tú za Vás môže podať jedine advokát. Využite túto možnosť - poradím Vám a zaistím jej podanie. 

Náhrada škody spôsobenej trestným činom

Bola Vám spôsobená újma na zdraví v súvislosti s trestným činom? Pomôžem Vám! 

Zastúpenie klienta pri vyjednávaní s protistranou

Pomôžem Vám pri komunikácií s protistranou. Vyjednávacia pozícia strany zastúpenej advokátom je totiž vždy o niečo výhodnejšia. 

Posúdenie možnosti odstúpenia od zmluvy

Nepáči sa Vám zakúpený tovar či služba? Ste viazaný nevýhodnou zmluvou? Overte si či máte možnosť od nej odstúpiť.  

Kúpna zmluva na automobil

Kupujete automobil a chcete mať istotu, že budete mať ošetrené všetky riziká či prípadné vady, ktoré sa na aute môže neskôr prejaviť?  Nechajte si ju pripraviť advokátom. Môžete tým ušetriť veľa nervov a peňazí. 

Žaloby

Uzavreli ste zmluvu a protistrana odmietla splniť svoje povinnosti alebo vediete akýkoľvek právny spor, ktorý už nie je možné vyriešiť mimosúdne? Obráťte sa na mňa a pripravím Vám kvalitnú žalobu. 

Neodkladné opatrenia

Potrebujete rýchlo ochrániť svoje práva či záujmy tak, aby ich protistrana nepoškodila? Riešením môže byť návrh na vydanie neodkladného opatrenia! 

Zmluvná dokumentácia

Pripravím Vám kvalitné zmluvy tak, aby Vás aj Vaše peniaze boli čo najviac chránené. Na mieru. 

Máte záujem o niektorú z uvedených služieb? Objednajte sa na konzultáciu!

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Pri prvej porade ma uvediete do problému, s ktorým potrebujete pomôcť. Ja Vám priblížim možnosti riešenia a podmienky spolupráce a informujem Vás o predpokladanej odmene za moje služby. 

Prípadne si termín rezervujte telefonicky: +421 944 006 948 alebo e-mailom na adrese advokat@tulinsky.sk

Potrebujete urgentnú radu?

POTREBUJETE
URGENTNE RADU ADVOKÁTA?

OSOBNÁ KONZULTÁCIA

E-MAILOM

TELEFONICKY

Nenašli ste medzi službami to čo hľadáte? Napíšte mi!