Softwarové právo

Softwarové právo

Vyvíjate software na zakázku, Software as a Service alebo poskytujete IT podporu? Nemali by ste zabúdať na správne nastavené zmluvné vzťahy  a dokumenty. Chráňte svoje know-how a svoj biznis. 

Zastupujem softwarové spoločnosti, aj objednávateľov softwarových riešení vo všetkých obchodných vzťahoch, ktoré sa týkajú digitálnych či softwarových riešení. 

Pripravím Vám či skontrolujem zmluvu o vývoji a implementácií software na mieru (vrátane riešenia agilného vývoja software), licenčnú zmluvu, zmluvu o analýze a návrhu riešenia, obchodné podmienky pre uživateľov SaaS, servisnú zmluvu (SLA), dohodu o mlčanlivosti (NDA), zmluvy s vývojármi alebo pracovné a obchodné zmluvy s programátormi a IT pracovníkmi.

Najžiadanejšie služby v oblasti softwarového práva

Dohoda o mlčanlivosti (NDA)

Chráňte si svoje know-how. Nechajte si pripraviť kvalitnú NDA a zabráňte úniku cenných informácií.  

Zmluva o vývoji a implementácii software

Zmluva pre vývojárov, ktorí potrebujú vzor pre svojich zákazníkov alebo pre objednávateľa, ktorý chce mať istotu, že dostane to čo si objednal.  

Zmluva o implementácii

Táto zmluva je vhodná pre dodávateľov, ktorí už majú svoje SW riešenie zhotovené a ponúkajú ho svojim klientom. 

Zmluva o analýze a návrhu riešenia

Analýza SW riešenia prispieva k tomu, že vlastnosti dodaného riešenia budú skutočne zodpovedať potrebám objednávateľa. 

Servisná zmluva (SLA)

SLA  sa zíde každému, kto nechce riešiť problémy s rozsahom a fungovaním dodanej služby. 

Licenčná zmluva

Pripravím Vám jasné pravidlá, ako sa so software bude v rámci licencie nakladať.  

Revízia/kontrola zmlúv

Predložila Vám druhá strana zmluvu k podpisu? Nechajte si ju skontrolovať advokátom, aby ste predišli prípadným rizikám. 

Pracovnoprávne dokumenty

Ochráňte svoje know-how, upravte si postupy pri konkurenčnom jednaní, pri nekvalitnej práci, či pri iných nežiadúcich situáciách. 

Zmluva o spolupráci s programatorom

Ochráňte svoje know-how, upravte si postupy pri konkurenčnom jednaní, pri nekvalitnej práci, či pri iných nežiadúcich situáciách. 

Konzultácia v oblasti software

Neviete, ktoré riešenie je pre Vás najvhodnejšie? Objednajte sa na konzultáciu! 

Zmluva o distribúcii software

Táto zmluva je vhodná pre tých, ktorí plánujú svoj produkt distribuovať prostredníctvom externých distribútorov.  

Spory týkajúce sa software

Potrebujete spoľahlivého a skúseného advokáta na poli softwarového práva? Riešite spor týkajúci sa software? Objednajte sa na konzultáciu!  

Máte záujem o niektorú z uvedených služieb? Objednajte sa na konzultáciu!

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Úvodná konzultácia v trvaní max. 25-30 min, na ktorej ma uvediete do problému, s ktorým potrebujete pomôcť. Ja Vám priblížim možnosti riešenia a podmienky spolupráce. Informujem Vás o predpokladanej odmene apod. Súčasťou tejto konzultácie nie je poskytovanie právnych rád. Na to slúži platená osobná/e-mailová/telefonická konzultácia.

ZADARMO

25 min konzultácia

Prípadne si termín rezervujte telefonicky: +421 944 006 948 alebo emailom na adrese kancelaria@tulinsky.sk

Potrebujete urgentnú radu?

POTREBUJETE
URGENTNE RADU ADVOKÁTA?

POTREBUJETE
URGENTNE RADU ADVOKÁTA?

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Zadarmo

E-MAILOM

35 €

TELEFONICKY

40 €

OSOBNE

80 €

Nenašli ste medzi službami to čo hľadáte? Napíšte mi!