Trestné právo

Trestné právo

Klientom poskytujem možnosť obhajoby, najmä v prípade majetkových trestných činov. Po oslobodení spod obžaloby nezabúdam na uplatnenie náhrady škody proti štátu za újmu, ktorá Vám vznikla v súvislosti s trestným stíhaním. 

Zastupujem jednotlivcov aj právnické osoby – u tých sa súčasne zameriavam aj na prevenciu proti vzniku trestnej zodpovednosti napr. konateľov či zamestnancov spoločnosti. S tým samozrejme súvisí aj predbežné posudzovanie zámerov spoločnosti či pripravovaných obchodných transakcií z pohľadu trestného práva. 

Veľmi rád pomôžem aj poškodeným – obetiam trestných činov a zaistím, aby bol v trestnom konaní riadne uplatnený nárok na náhradu škody.

Najžiadanejšie služby v oblasti občianskeho práva

Kompletné zastúpenie v trestnom konaní

Využite služby skúseného obhajcu v rámci celého trestného konania. Len tak budete mať istotu, že Vaše práva sú dostatočne chránené. 

Zastúpenie poškodeného v trestnom konaní

Ste obeťou trestného činu? Využite moje advokátske služby. Zaistím, aby boli chránené Vaše práva, vrátane nároku na náhradu škody. 

Obhajoba právnickej osoby v trestnom konaní

Podľa zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb môže byť obvinená aj právnická osoba. Zaistite si kvalitnú obhajobu v trestnom konaní! 

Trestnoprávna compliance pre firmy

Vyhnite sa ako spoločnosť trestnému stíhaniu. Nastavím Vám compliance program na mieru. 

Trestné oznámenie

Stali ste sa obeťou trestného činu a zvažujete podanie trestného oznámenia? Využite moje služby. 

Odvolanie

Hájili ste sa na hlavnom pojednávaní sám. Bol ste súdom I. stupňa odsúdený? Pripravím Vám odvolanie! 

Dovolanie k Najvyššiemu súdu

Nie ste spokojný s rozhodnutím odvolacieho súdu? Využite možnosť podania dovolanie, ktoré za Vás môže podať jedine advokát.  

Odpor proti trestnému rozkazu

Bol Vám doručený trestný rozkaz? Do 8 dní môžete podať odpor! Zaistím podanie odporu v zákonnej lehote. 

Ústavná sťažnosť

V určitých prípadoch máte možnosť podania ústavnej sťažnostu na Ústavný súd. Tú za Vás môže podať jedine advokát. Využite túto možnosť - poradím Vám a zaistím jej podanie. 

Prítomnosť advokáta pri úkonoch trestného konania

Zaistite si účasť advokáta pri Vašom výsluchu alebo pri výsluchu svedkov. Nepodceňujte prípravné konania a vždy postupujte pod odborným dohľadom obhajcu. 

Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia

Bolo proti Vám vznesené obvinenie? Máte právo proti nemu podať do troch dní sťažnosť.  

Žiadosť o preskúmanie postupu policajta

Obvinený aj poškodený majú právo v priebeu vyšetrovania žiadať prokurátora, aby prešetril postup policajta, najmä aby boli odstránené prieťahy či iné nedostatky vo vyšetrovaní.  

Podmienečné prepustenie/upustenie od výkonu zvyšku trestu

Boli ste odsúdení? Nezabúdajte, že za určitých podmienok máte právo žiadať o podmienečné prepustenie z výkonu TOS či o upustenie od výkonu zvyšku trestu (napr. zákazu činnosti). 

Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Záznam v registri trestov Vám môže spôsobovať veľké problémy v živote. Využite možnosť podať návrh na zahladenie odsúdenia.

Žiadosť o prepustenie z väzby

Pripravím pre Vás či pre Vášho blízkeho návrh na prepustenie z väzby či o jej nahradenie iným spôsobom. 

Návrh na podmienečné zastavenie trestného stíhania

Trestné stíhanie nemusí vždy skončiť rozsudkom. Existujú aj tzv. odklony. Obráťte sa na mňa a urobím maximum pre zastavenie trestného stíhania pred podaním obžaloby. 

Máte záujem o niektorú z uvedených služieb? Objednajte sa na konzultáciu!

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Úvodná konzultácia v trvaní max. 25-30 min, na ktorej ma uvediete do problému, s ktorým potrebujete pomôcť. Ja Vám priblížim možnosti riešenia a podmienky spolupráce. Informujem Vás o predpokladanej odmene apod. Súčasťou tejto konzultácie nie je poskytovanie právnych rád. Na to slúži platená osobná/e-mailová/telefonická konzultácia.

ZADARMO

25 min konzultácia

Prípadne si termín rezervujte telefonicky: +421 944 006 948 alebo e-mailom na adrese kancelaria@tulinsky.sk

Potrebujete urgentnú radu?

OCITLI STE SA V ŤAŽKEJ SITUÁCII?

POTREBUJETE
URGENTNE RADU ADVOKÁTA?

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Zadarmo

25 min konzultácia

E-MAILOM

35 €

Otázka do 1000 znakov

TELEFONICKY

40 €

30 min hovor

OSOBNE

70 €

Osobná konzultácia

Nenašli ste medzi službami to čo hľadáte? Napíšte mi!