Pracovné právo

Pracovné právo

Pre našich klientov, najmä pre strany zamestnávateľov, poskytujeme komplexné právne služby v oblasti pracovného práva. Na mieru Vám pripravíme pracovné zmluvy, dodatky k nim, interné smernice či konkurenčné doložky. Zaistíme pre Vás monitoring novej legislatívy.

Zastúpime Vás v pracovnoprávnom spore, ktorý sa týka neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo náhrady škody či v iných pracovnoprávnych sporoch. Vyriešime za Vás problémy s problematickým zamestnancom.  

Pracovné právo je oblasťou, na ktorej stojí úspešnosť celej spoločnosti. Preto jej musí byť venovaná veľká pozornosť.  

 

Najžiadanejšie služby v oblasti pracovného práva

Slovenský a český advokát pre biznis

Kompletné zastúpenie v súdnom konaní so zamestnancom

Využite služby skúseného advokáta v rámci celého súdneho  konania. Prevediem Vás celým konaním.  

Slovenský a český advokát pre biznis

Príprava a vyjednávanie o mimosúdnej dohode

Vediete spor? Chcete sa vyhnúť súdu? Pomôžem Vám pri komunikácii s protistranou pri vyjednávaní o mimosúdnej dohode o urovnaní. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Vymáhanie škody od zamestnanca

Spôsobil Vám zamestnanec škodu? Zastúpim Vás v priebehu vyjednávania o jej dobrovoľnej  úhrade či v  samotnom súdnom aj exekučnom konaní. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom

Zaistím za Vás ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom.

Slovenský a český advokát pre biznis

Pracovná zmluva

Kvalitná pracovná zmluva Vám ušetrí veľa starostí.

Slovenský a český advokát pre biznis

Riešenie problémového zamestnanca

Máte problém so zamestnancom? Má neospravedlnené absencie? Porušuje pracovnú disciplínu? Spôsobil Vám škodu? Obráťte sa na nás.

Slovenský a český advokát pre biznis

Pracovnoprávna dokumentácia

Pripravím pre Vás kompletnú pracovnú dokumentáciu.

Slovenský a český advokát pre biznis

Konkurenčná doložka

Obávate sa konkurencie zo strany zamestnanca? Obráťte sa na mňa.

Slovenský a český advokát pre biznis

Interné smernice

Pripravíme pre Vás všetky potrebné pracovnoprávne smernice.

Slovenský a český advokát pre biznis

Zaistenie právnej agendy pre pracovné agentúry

Ste pracovná agentúra a hľadáte odborníka na pracovné právo? Obráťte sa na mňa.

Slovenský a český advokát pre biznis

Zastúpenie zamestnávateľa pri kontrole zo strany inšpektorátu práce

Čaká Vás kontrola zo strany inšpektorátu práce alebo ste už dostali pokutu, ktorú považujete za neoprávnenú? Kontaktujte ma.  

Slovenský a český advokát pre biznis

Monitoring legislatívy

Budem Vás informovať o všetkých legislatívnych zmenách tak, aby Vás nič nezaskočilo.

Máte záujem o niektorú z uvedených služieb? Objednajte sa na konzultáciu!

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Pri prvej porade ma uvediete do problému, s ktorým potrebujete pomôcť. Ja Vám priblížim možnosti riešenia a podmienky spolupráce a informujem Vás o predpokladanej odmene za moje služby. 

Prípadne si termín rezervujte telefonicky: +421 944 006 948 alebo e-mailom na adrese advokat@tulinsky.sk

Patrik Tulinský

Nenašli ste medzi službami to čo hľadáte? Napíšte mi!