Právne služby v Českej republike

ČESKÝ A SLOVENSKÝ ADVOKÁT

Vymáhanie pohľadávok v Českej republike

Vymáhanie pohľadávok v Českej republike

Service One

POSÚDENIE POHĽADÁVKY ZDARMA  

Kúpne zmluvy

Service Two

VŠETKO VYBAVÍTE Z POHODLIA VÁŠHO DOMOVA

Vymáhanie pohľadávok v Českej republike

Service Three

VYMÁHAŤ ZAČNEME DO 48 HODÍN

Vymáhanie pohľadávok v Českej republike

Service Four

OBDRŽÍTE 100% ISTINY

Máte nezaplatenú pohľadávku od českého dlžníka? Potrebujete a dostupnú a efektívnu pomoc pri vymáhaní svojich peňazí v Českej republike? 

Ako český a slovenský advokát Vám ponúkam dostupnú právnu pomoc pri vymáhaní pohľadávok na území Českej republiky.

Vymáham faktúry vystavené v súvislosti s autodopravou, zmluvami o dielo, predajom tovaru a podobne. Mám českých i slovenských klientov a poznám “kulturné rozdiely” medzi podnikateľmi v ČR a na Slovensku. Rovnako tak ovládam české i slovenské právne predpisy. Nerobí mi preto problém vymáhať akúkoľvek pohľadávku s česko-slovenským presahom.

Vymáhanie pohľadávky v ČR:

 

  1. Zdarma zanalyzujem Vaše šance na úspešné vymoženie dlhu: Vykonám dôkladnú analýzu vašej situácie a poskytnem vám objektívny pohľad na možnosti úspešného vymoženia pohľadávky, vrátane preskúmania iných exekúcií a majetku Vášho dlžníka.
  2. Navrhnem špecializovanú stratégiu: Vytvorím pre vás personalizovanú stratégiu vymáhania pohľadávky, ktorá bude zohľadňovať konkrétnu situáciu a špecifiká prípadu. 
  3. Stanovím Vám transparentnú cenu: Predložím vám jasný návrh ceny právneho riešenia, ktorý bude zohľadňovať výšku a zložitosť pohľadávky. 
  4. Pripravím predžalobnú výzvu: Zabezpečím kvalitnú prípravu predžalobnej výzvy, ktorá môže byť účinným nástrojom v rámci mimosúdneho vymáhania. 
  5. Budem sa snažiť o mimosúdne riešenie: Snažím sa vždy dosiahnuť dohodu o mimosúdnom vyrovnaní tam, kde je to možné, s cieľom ušetriť vám čas a náklady na súdne konanie. 
  6. Súdne vymáhanie pohľadávky: V prípade potreby vám poskytnem komplexné právne zastúpenie nielen pri mimosúdnom vymáhaní, ale aj v súdnom procese.
  7. Všetko vybavíte online z pohodlia Vášho domova. 
czech republic, country, europe-1758820.jpg

NAŠE ĎALŠIE SLUŽBY

Právne služby v Českej republike

Vymáhanie pohľadávok v Českej republike

OBCHODNÉ PRÁVO

Chystáte sa založiť obchodnú spoločnosť, holding či previesť obchodný podiel alebo akcie? Vediete spor s orgánom, spoločníkom či akcionárom Vašej spoločnosti? Obráťte sa na nás.

Vymáhanie pohľadávok v Českej republike

PRACOVNÉ PRÁVO

Poskytujem komplexné právne služby pre zamestnávateľov v oblasti pracovného práva. Pripravím na mieru pracovné zmluvy, dohody, výpovede či smernice. Zastúpim Vás v sporoch o neplatnosť skončenia pracovného pomeru alebo pri sporoch o náhradu škody.

Vymáhanie pohľadávok v Českej republike

SOFTWAROVÉ PRÁVO

Či už vyvíjate software na mieru, software as a service alebo poskytujete IT servis, nemali by ste zabudnúť na správne nastavené zmluvy a dokumenty. Kontaktujte nás.

Potrebujete právne služby v Českej republike? Objednajte sa na konzultáciu!

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Pri prvej porade ma uvediete do problému, s ktorým potrebujete pomôcť. Ja Vám priblížim možnosti riešenia a podmienky spolupráce a informujem Vás o predpokladanej odmene za moje služby. 

Prípadne si termín rezervujte telefonicky: +421 944 006 948 alebo e-mailom na adrese advokat@tulinsky.sk