Právo v oblasti nehnuteľností

Právo v oblasti nehnuteľností

  • Kupujete alebo predávate nehnuteľnosť a nechcete prísť o peniaze?
  • Prenajímate Vašu nehnuteľnosť a bojíte sa toho, že Vás nájomca poškodí?
  • Spoluvlastníte nehnuteľnosť a chcete raz a navždy vysporiadať spoluvlastníctvo? 

V takom prípade je na mieste, aby Vám s Vašou záležitosťou pomohol právnik, ktorý Vám pripraví zmluvy na mieru, resp. celú záležitosť vyrieši za Vás. 

S využitím rôznych vzorov zmlúv z internetu alebo od realitných maklérov, ktorí nemajú právnu prax, sa môžete vystaviť obrovskému riziku straty peňazí a budúcim problémom! 

Nad rámec prípravy zmlúv Vám môžem poskytnúť advokátsku úschovu kúpnej ceny pre zaistenie maximálneho bezpečia celého prevodu nehnuteľnosti. Dokážem Vám tiež pomôcť so zložitejšími prípadmi ako je napríklad delenie pozemkov, zriadenie či zrušenie vecných bremien a podobne. 

Kúpa a darovanie nehnuteľností

Slovenský a český advokát pre biznis

Kompletné právne zaistenie prevodu nehnuteľnosti

Prevod nehnuteľnosti bez komplikácií a nutnosti chodenia po úradoch. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Kúpna zmluva na nehnuteľnosť vrátane autorizácie advokátom

Príprava kvalitnej kúpnej zmluvy s možnosťou využitia bezpečnej advokátskej úschovy kúpnej ceny.

Slovenský a český advokát pre biznis

Advokátska úschova kúpnej ceny

Advokátska úschova kúpnej ceny a dokumentov Vás ochrání pred nepríjemnosťami a pred stratou peňazí.

Slovenský a český advokát pre biznis

Prevod družstevného podielu

Chcete "predať" družstevný byt, respektíve previesť právo k jeho užívaniu? O celý prevod sa postarám! 

Slovenský a český advokát pre biznis

Darovacia zmluva

Chcete darovať nehnuteľnost? Vyhnite sa problémom s katastrom a nechajte to na mňa. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Návrh na vklad do katastra

Potrebujete vypracovať návrh na vklad do katastra nehnuteľností? 

Slovenský a český advokát pre biznis

Revízia/kontrola zmlúv

Predložila Vám druhá strana zmluvu k podpisu? Nechajte si ju skontrolovať advokátom, aby ste predišli prípadným rizikám. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Preberací protokol

Pripravím Vám kvalitný preberací protokol, ktorý zmierni prípadne riziká spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Odstúpenie od zmluvy

Uzavreli ste kúpnu zmluvu a zistili, že nehnuteľnosť má vady? Pripravím Vám odstúpenie od zmluvy.  

Slovenský a český advokát pre biznis

Rezervačná zmluva

Pripravím Vám kvalitnú rezervačnú zmluvu. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Budúca kúpna zmluva

Pripravím kvalitnú zmluvu o zmluve budúcej kúpnej a nadefinujem podmienky pre uzavretie samotnej kúpnej zmluvy. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Právne služby pre realitné kancelárie

Potrebujete spoľahlivého a skúseného advokáta na poli realitného práva? 

Zvýhodnené ceny

Nájom nehnuteľností

Slovenský a český advokát pre biznis

Nájomná zmluva

Pripravím Vám nájomnú zmluvu, ktorá myslí na všetky situácie, ktoré môžu nastať. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Podnájomná zmluva

Pripravím kvalitnú podnájomnú zmluvu. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Preverenie nájomcu

Chcete prenajať nehnuteľnosť? Dôkladne si preverte komu! Znížite tak riziko neplatenia nájomného a ďalších nepríjemností.

Slovenský a český advokát pre biznis

Vymáhanie nájomného

Neplatí Vám nájomca dohodnuté nájomné? Pomôžem Vám s vymáhaním! 

Zastúpenie advokátom v záležitostiach v oblasti nehnuteľností

Slovenský a český advokát pre biznis

Spory o nároky z vád nehnuteľnosti

Nie je v súvislosti s prevodom nehnuteľnosti všetko tak, ako by malo byť? Pomôžem Vám zaistiť nápravu. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Zrušenie a vysporiadanie spoluvlastníctva

Potrebujete vysporiadať podielové spoluvlastníctvo? Pomôžem Vám s prípravou dokumentov aj v prípadnom súdnom spore. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Spory o určenie vlastníctva k nehnuteľnosti

Riešite spor o určenie vlastníctva k nehnuteľnosti? Nechajte sa zastúpiť advokátom! 

Slovenský a český advokát pre biznis

Žaloby na vypratanie nehnuteľností

Máte problém s bývalým nájomcom či vlastníkom, ktorý nechce opustiť Vašu nehnuteľnosť? Obráťte sa na mňa!

Ostatné služby v oblasti nehnuteľností

Slovenský a český advokát pre biznis

Zmluvy o zriadení vecného bremena

Chcete zriadiť vecné bremeno - napr. právo cesty, právo dožitia a podobne?  Pomôžem Vám! 

Slovenský a český advokát pre biznis

Delenie či scelovanie pozemkov

Vlastníte väčší pozemok a radi by ste ho rozdelili na viacero menších? Plánujete sceliť malé pozemky do jedného celku? 

Slovenský a český advokát pre biznis

Zastúpenie v stavebnom konaní

Zastúpim Vás v priebehu celého stavebného konania. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Právne služby pre developerov

Zaistím kompletnú agendu od plánovania cez výstavbu až po následný predaj nehnuteľností. 

Máte záujem o niektorú z uvedených služieb? Objednajte sa na konzultáciu!

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Pri prvej porade ma uvediete do problému, s ktorým potrebujete pomôcť. Ja Vám priblížim možnosti riešenia a podmienky spolupráce a informujem Vás o predpokladanej odmene za moje služby. 

Prípadne si termín rezervujte telefonicky: +421 944 006 948 alebo e-mailom na adrese advokat@tulinsky.sk

Potrebujete urgentnú radu?

POTREBUJETE
URGENTNE RADU ADVOKÁTA?

OSOBNÁ KONZULTÁCIA

E-MAILOM

TELEFONICKY

Patrik Tulinský

Nenašli ste medzi službami to čo hľadáte? Napíšte mi!