Cenník právnych služieb

Advokátska kancelária s transparentnými cenami

Supporting Subheading

Cena právnych služieb

Heading One

Prajem si, aby klient rozumel nielen obsahu našich služieb, ale mal tiež jasnú predstavu o tom, koľko bude každá z nich stáť a prečo je dôležitá.

Prvá konzultácia je zadarmo. V jej priebehu sa nezáväzne porozprávame o Vašom prípade. Identifikujeme si Vaše požiadavky a potreby, náročnosť celého prípadu a zrozumiteľne Vám vysvetlím jednotlivé kroky - potrebné k úspešnému riešeniu. Váš prípad môžeme spoločne konzultovať osobne u mňa v kancelárii, telefonicky alebo cez videohovor (Teams, Google a pod.).

Na prvej konzultácii Vás informujem o mojej odmene za službu, ktorú potrebujete. Odmena je stanovená vždy po dohode s Vami. Od počiatku budete mať jasnú predstavu, koľko zaplatíte. Odmenu stanovujem s ohľadom na konkrétny rozsah a špecifikáciu právnej služby, ktorú odo mňa žiadate. Odmenu si môžeme dohodnúť časovú, úkonovú, paušálnu alebo podielovú.

ODMENA ČASOVÁ

V prípade, že sa dohodneme na časovej odmene, zaplatíte mi podľa počtu hodín právnej služby. Sadzba hodinovej odmeny sa pohybuje v rozmedzí od 80,- EUR do 110,- EUR a to v závislosti od zložitosti prípadu a časovej náročnosti.

Príklad: Ak si dohodneme hodinovú sadzbu vo výške 80,- € a v rámci našej spolupráce Vám poskytnem služby v rozsahu 3 hodín, tak mi za moje služby zaplatíte 240 ,- €

ODMENA PAUŠÁLNA

Táto odmena je vhodná pre klientov s pravidelnou potrebou právnych služieb v určitom stabilnom rozsahu. Väčšinou sa jedná o dopredu dohodnutú mesačnú čiastku, v rámci ktorej môže klient čerpať dopredu dohodnutý počet hodín. S ohľadom na pravidelnosť poskytovania služieb je táto odmena stanovená vždy výhodnejšie oproti ostatným formám odmeny.

ODMENA ÚKONOVÁ

Ide o odmenu stanovenú podľa počtu poskytnutých úkonov právnej služby, ktoré vo Vašej veci učiním. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti (Advokátska tarifa) určuje čo sa považuje za úkon. Ide napr. o prevzatie a prípravu právneho zastúpenia či obhajoby, príprava žaloby alebo odvolania alebo účasť na súdnom pojednávaní a pod.

Príklad: Dohodneme si sadzbu za jeden úkon vo výške 200 €. V rámci našej spolupráce prevezmem prípad, napíšem žalobu a zastúpim Vás na jednom súdnom pojednávaní. Poskytnem Vám teda 3 úkony. Za moje služby v takom prípade zaplatíte 600 €

ODMENA PODIELOVÁ

Jedná sa o odmenu, ktorá je stanovená ako podiel na výsledku veci. To znamená určitým percentom z priznaného nároku.

Príklad: Dohodneme sa na vymáhaní pohľadávky vo výške 10.000 € s tým, že moja odmena bude činiť 20% z vymoženej čiastky. Moja odmena v prípade výhry bude činiť 2.000 € a bude uhradená až z vymoženej čiastky.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ VALÍČEK & VALÍČKOVÁ

Paušálne právne služby pre firmy

Mini

385 Mesačne
 • Výhody paušálu:
 • 5 hodín právnych služieb
 • Príprava a revízia zmlúv
 • Právne konzultácie
 • Zvýhodnená cena hodiny nad rámec balíčka: 77 €
 • Prenos nevyčerpaných hodín do ďalšieho mesiaca
 • Upozornenie na legislatívne zmeny
 • Vstup na moje školenia zdarma
 • Garancia spracovania zadania do 2 dní. Jednoduché prípady obratom
 • Dve školenia ročne u Vás pre Vašich zamestnancov
 • Konzultácie obratom aj cez víkendy od 8:00 do 22:00
 • Najvyššia priorita medzi našimi klientmi pri spracovaní úloh

Medium

730 Mesačne
 • Výhody paušálu:
 • 10 hodín právnych služieb
 • Príprava a revízia zmlúv ​
 • Právne konzultácie
 • Zvýhodnená cena hodiny nad rámec balíčka: 75 €
 • Prenos nevyčerpaných hodín do ďalšieho mesiaca​
 • Upozornenie na legislatívne zmeny
 • Vstup na moje školenia zdarma
 • Garancia spracovania zadania do 2 dní. Jednoduché prípady obratom
 • Dve školenia ročne u Vás pre Vašich zamestnancov​
 • Konzultácie obratom aj cez víkendy od 8:00 do 22:00 ​
 • Najvyššia priorita medzi našimi klientmi pri spracovaní úloh​

Optimum

1050 Mesačne
 • Výhody paušálu
 • 15 hodín právnych služieb
 • Príprava a revízia zmlúv ​​
 • Právne konzultácie
 • Zvýhodnená cena hodiny nad rámec balíčka: 70 €
 • Prenos nevyčerpaných hodín do ďalšieho mesiaca​
 • Upozornenie na legislatívne zmeny
 • Vstup na moje školenia zdarma
 • Garancia spracovania zadania do 4 dní. Jednoduché prípady do 48 hodín
 • Dve školenia ročne u Vás pre Vašich zamestnancov​
 • Konzultácie obratom aj cez víkendy od 8:00 do 22:00 ​
 • Najvyššia priorita medzi našimi klientmi pri spracovaní úloh​
Odporúčané

Premium

1300 Mesačne
 • Features
 • 20 hodín právnych služieb
 • Príprava a revízia zmlúv
 • Právne konzultácie
 • Zvýhodnená cena hodiny nad rámec balíčka: 65 €
 • Prenos nevyčerpaných hodín do ďalšieho mesiaca​
 • Upozornenie na legislatívne zmeny
 • Garancia spracovania zadania do 3 dní. Jednoduché prípady do 24 hodín
 • Vstup na moje školenia zdarma
 • Jedno školenie ročne u Vás pre Vašich zamestnancov
 • Konzultácie obratom aj cez víkendy od 8:00 do 22:00 ​
 • Najvyššia priorita medzi našimi klientmi pri spracovaní úloh​

VIP

4000 Mesačne
 • Výhody paušálu:
 • 80 hodín právnych služieb
 • Príprava a revízia zmlúv
 • Právne konzultácie
 • Zvýhodnená cena hodiny nad rámec balíčka: 50 €
 • Prenos nevyčerpaných hodín do ďalšieho mesiaca​
 • Upozornenie na legislatívne zmeny
 • Garancia spracovania zadania do 2 dní. Jednoduché prípady obratom
 • Vstup na moje školenia zdarma
 • Dve školenia ročne u Vás pre Vašich zamestnancov
 • Konzultácie obratom aj cez víkendy od 8:00 do 22:00
 • Najvyššia priorita medzi našimi klientmi pri spracovaní úloh

POKUD ZAČÍNÁTE PODNIKÁNÍ, PROHLÉDNĚTE SI

Výhodné balíčky pre začínajúcich podnikateľov

Paušál právnych služieb

Začínajúcim podnikateľom ponúkame zvýhodnený mesačný paušál právnych služieb v rozsahu 4 hodín mesačne s výhodami paušálu “Medium” V rámci týchto hodín môžete so mnou riešiť akékoľvek právne problémy telefonicky, online alebo osobne. 

100,- €/mesačne

Zvýhodnená hodinová sadzba

Pre začínajúcich podnikateľov (do 1 roka), ktorí nevyužijú paušál, ponúkam zvýhodnenú hodinovú sadzbu vo výške 30 € za hodinu. 

30,- €/h

Kontaktujte nás alebo si rezervujte bezplatnú úvodnú konzultáciu

Právne služby poskytujeme transparentným spôsobom a klienti majú 100% kontrolu nad ich čerpaním.