Občianske právo

Občianske právo

V bežnom živote sa človek môže stretnúť s rôznymi problémami spadajúcimi pod  právnu úpravu občianskeho práva. Môže ísť o nesplatený dlh, náhradu škody, ochranu osobnosti, bezdôvodné obohatenie alebo spor so susedom.

Najčastejšie však ide o situáciu, keď vám niekto dlhuje peniaze a nechce zaplatiť. Bez pomoci špecialistu je často veľmi ťažké dosiahnuť vyplatenie vašej pohľadávky. V rámci jej obnovy sa vždy snažím dosiahnuť jej maximálne naplnenie. Som schopný vyriešiť akýkoľvek typ pohľadávky.

Okrem toho vás môžem podporiť v občianskoprávnych (občianskych) sporoch. Tie sú najčastejšie spôsobené porušením zmluvy alebo súkromnoprávnej povinnosti.

Najžiadanejšie služby v oblasti občianskeho práva

Slovenský a český advokát pre biznis

Kompletné zastúpenie v súdnom konaní

Využite služby skúseného advokáta v rámci celého súdneho  konania. Prevediem Vás celým konaním. Vďaka tomu nebudete musieť (s najväčšou pravdepodobnosťou) absolvovať žiadne súdne pojednávanie.   

Slovenský a český advokát pre biznis

Príprava a vyjednávanie o mimosúdnej dohode

Vediete spor? Chcete sa vyhnúť súdu? Pomôžem Vám pri komunikácii s protistranou pri vyjednávaní o mimosúdnej dohode o urovnaní. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Vymáhanie pohľadávky

V prípade, že máte pohľadávku - niekto Vám dlží - postarám sa o jej vymoženie. Zastúpim Vás v priebehu vyjednávania o jej dobrovoľnej  úhrade či v  samotnom súdnom aj exekučnom konaní. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Predžalobná výzva

Kvalitná predžalobná výzva s hlavičkou advokátskej kancelárie častokrát vedie k dobrovoľnej úhrade dlhu, bez nutnosti podávať žalobu. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Zastúpenie veriteľa v exekučnom konaní

Máte už k dispozícii vykonateľný rozsudok a potrebujete zastúpenie v exekučnom konaní? Rád Vám pomôžem! 

Slovenský a český advokát pre biznis

Odvolanie

Viedli ste súdny spor a ten nedopadol podľa Vašich predstáv? Pomôžem vám s prípravou odvolania! 

Slovenský a český advokát pre biznis

Dovolanie k Najvyššiemu súdu

Nie ste spokojný s rozhodnutím odvolacieho súdu? Využite možnosť podania dovolanie, ktoré za Vás môže podať jedine advokát.  

Slovenský a český advokát pre biznis

Odpor proti platobnému rozkazu

Bol Vám doručený platobný rozkaz? Do 15 dní môžete podať odpor! Zaistím podanie odporu v zákonnej lehote. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Ústavná sťažnosť

V určitých prípadoch máte možnosť podania ústavnej sťažnostu na Ústavný súd. Tú za Vás môže podať jedine advokát. Využite túto možnosť - poradím Vám a zaistím jej podanie. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Náhrada škody spôsobenej trestným činom

Bola Vám spôsobená újma na zdraví v súvislosti s trestným činom? Pomôžem Vám! 

Slovenský a český advokát pre biznis

Zastúpenie klienta pri vyjednávaní s protistranou

Pomôžem Vám pri komunikácií s protistranou. Vyjednávacia pozícia strany zastúpenej advokátom je totiž vždy o niečo výhodnejšia. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Posúdenie možnosti odstúpenia od zmluvy

Nepáči sa Vám zakúpený tovar či služba? Ste viazaný nevýhodnou zmluvou? Overte si či máte možnosť od nej odstúpiť.  

Slovenský a český advokát pre biznis

Kúpna zmluva na automobil

Kupujete automobil a chcete mať istotu, že budete mať ošetrené všetky riziká či prípadné vady, ktoré sa na aute môže neskôr prejaviť?  Nechajte si ju pripraviť advokátom. Môžete tým ušetriť veľa nervov a peňazí. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Žaloby

Uzavreli ste zmluvu a protistrana odmietla splniť svoje povinnosti alebo vediete akýkoľvek právny spor, ktorý už nie je možné vyriešiť mimosúdne? Obráťte sa na mňa a pripravím Vám kvalitnú žalobu. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Neodkladné opatrenia

Potrebujete rýchlo ochrániť svoje práva či záujmy tak, aby ich protistrana nepoškodila? Riešením môže byť návrh na vydanie neodkladného opatrenia! 

Slovenský a český advokát pre biznis

Zmluvná dokumentácia

Pripravím Vám kvalitné zmluvy tak, aby Vás aj Vaše peniaze boli čo najviac chránené. Na mieru. 

Máte záujem o niektorú z uvedených služieb? Objednajte sa na konzultáciu!

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Pri prvej porade ma uvediete do problému, s ktorým potrebujete pomôcť. Ja Vám priblížim možnosti riešenia a podmienky spolupráce a informujem Vás o predpokladanej odmene za moje služby. 

Prípadne si termín rezervujte telefonicky: +421 944 006 948 alebo e-mailom na adrese advokat@tulinsky.sk

Potrebujete urgentnú radu?

POTREBUJETE
URGENTNE RADU ADVOKÁTA?

OSOBNÁ KONZULTÁCIA

E-MAILOM

TELEFONICKY

Patrik Tulinský

Nenašli ste medzi službami to čo hľadáte? Napíšte mi!