Zmluva o vývoji software

Zmluva o vývoji software

Zmluva o vývoji software

Vyvíjate software alebo si chcete objednať software na mieru? Nezabudnite na dobrú zmluvu o vývoji softwaru.

✔Zmluva o vývoji software napísaná právnikom – špecialistom v IT práve Vám môže ušetriť veľa peňazí a nervov.

👉Základom takejto zmluvy je jasná a presná definícia softvéru. Aké má mať funkcie a vlastnosti? Aké technológie a nástroje bude používať? Aké sú požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a kompatibilitu softvéru, ako aj aké sú termíny a míľniky dodania softvéru?

👉Netreba zabúdať tiež na práva a povinnosti zmluvných strán. Strany by si mali stanoviť, aké práva a povinnosti má vývojár a klient pri vývoji, dodávaní, testovaní, prevádzkovaní a údržbe softvéru, ako aj pri riešení prípadných reklamácií, vád alebo porúch softvéru. Tiež je potrebné upraviť otázky týkajúce sa duševného vlastníctva, licencií, zdrojových kódov, ochrany osobných údajov a obchodného tajomstva.

👉Záruka a zodpovednosť za škodu. V prípade softvéru sa obvykle nedáva bežná záruka ale zjednáva sa servisná zmluva. Dodávateľ totiž častokrát nemôže garantovať funkčnosť softvéru, pretože tá je ovplyvnená rôznymi okolnosťami – ako sú napr. aktualizácie, updaty, záplaty operačných systémov tretích strán či súvisiacich softvérov tretích strán, za ktorých funkčnosť dodávateľ nedokáže niesť zodpovednosť. V tejto súvislosti sú preto veľmi dôležité správne vykonané akceptačné testy.

👉 V neposlednom rade je treba myslieť na zánik zmluvy. Za akých okolností môže byť zmluva o vývoji software zrušená alebo zmenená?

Viac tu: Softwarové právo

Pozrite si moje recenzie: Recenzie

Zmluva o vývoji software

Rezervujte si bezplatnú úvodnú konzultáciu

Úvodná bezplatná konzultácia v trvaní max. 25-30 min, na ktorej ma uvediete do problému, s ktorým potrebujete pomôcť. Priblížim Vám možnosti riešenia a podmienky spolupráce.