Zrušenie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti a 3 možnosti jeho vysporiadania

    V právnickej obci sa traduje, že spoluvlastníctvo je vynález diabla, ktoré častokrát máva za následok nezhody medzi spoluvlastníkmi a následne rozvrátenie vzájomných (aj príbuzenských) vzťahov. V praxi sa často stretávam s požiadavkou na riešenie sporov medzi spoluvlastníkmi a ešte častejšie s požiadavkou na zrušenie takého spoluvlastníctva. ????????Ako na to? Najelegantnejším spôsobom ako vysporiadať spoluvlastníctvo …

Zrušenie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti a 3 možnosti jeho vysporiadania Čítajte viac »