6 DÔVODOV PREČO AUTORIZOVAŤ ZMLUVU ADVOKÁTOM

6 DÔVODOV PREČO AUTORIZOVAŤ ZMLUVU ADVOKÁTOM

Viete prečo sa oplatí autorizovať zmluvu o prevode nehnuteľnosti (pozemku, domu, bytu apod.) advokátom?

EXISTUJE MINIMÁLNE 6 DÔVODOV PREČO AUTORIZOVAŤ ZMLUVU ADVOKÁTOM:

1️⃣Prvou výhodou autorizácie zmluvy advokátom je, že Okresný úrad rozhodne o návrhu na povolenie vkladu v lehote najneskôr do 20 dní bez bližšieho skúmania zmluvy na katastri nehnuteľností. Pokiaľ si necháte zmluvu autorizovať advokátom, zmluva o prevode bude zavkladovaná v zrýchlenej lehote 20 dní za správny poplatok dokonca len za 18,- EUR (pri podaní zamýšľaného návrhu na vklad)

2️⃣Autorizácia zmluvy o prevode vlastníctva advokátom nahrádza osvedčenie podpisu notárom. Nie je preto nutné overovať podpisy u notára.

3️⃣Autorizáciou zmluvy sa chránia obe zmluvné strany. Keď zmluvu autorizuje advokát – garantuje, že sa nestanú obeťou podvodu.

4️⃣Advokát upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve.

5️⃣Advokát je poistený pre prípad vzniku škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy. Autorizácia zmluvy advokátom zaručuje, že neprídete o svoje peniaze.

6️⃣Ak v spojení s autorizáciou požiada účastník zmluvy o prevode nehnuteľnosti o uskutočnenie podania na správu katastra, advokát na základe písomného plnomocenstva účastníka vyhotoví toto podanie a zabezpečí jeho doručenie správe katastra vrátane príslušných listín o úkone.

Rezervujte si bezplatnú úvodnú konzultáciu

Úvodná bezplatná konzultácia v trvaní max. 25-30 min, na ktorej ma uvediete do problému, s ktorým potrebujete pomôcť. Priblížim Vám možnosti riešenia a podmienky spolupráce.