Právne stanovisko pre denník SME

Právne stanovisko pre denník SME

V lukratívnej oblasti priamo pri Liptovskej Mare dochádza k pochybným prevodom pozemkov. Aj “vďaka” početným pochybeniam zo strany katastra došlo k prevodom, ktoré boli v rozpore so zákonom. Aktuálni majitelia si ich teraz upravujú, priviezli si na ne maringotky, mobilné domy, a to všetko v rozpore s účelovým vymedzením tohto územia.
Novinám som poskytol právne stanovisko k možnosti LESOV SR domôcť sa určenia vlastníckeho práva k týmto pozemkom.

právne stanovisko

Rezervujte si bezplatnú úvodnú konzultáciu

Úvodná bezplatná konzultácia v trvaní max. 25-30 min, na ktorej ma uvediete do problému, s ktorým potrebujete pomôcť. Priblížim Vám možnosti riešenia a podmienky spolupráce.