Pracovné právo

Pracovné právo

Pre našich klientov, najmä pre strany zamestnávateľov, poskytujeme komplexné právne služby v oblasti pracovného práva. Na mieru Vám pripravíme pracovné zmluvy, dodatky k nim, interné smernice či konkurenčné doložky. Zaistíme pre Vás monitoring novej legislatívy.

Zastúpime Vás v pracovnoprávnom spore, ktorý sa týka neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo náhrady škody či v iných pracovnoprávnych sporoch. Vyriešime za Vás problémy s problematickým zamestnancom.  

Pracovné právo je oblasťou, na ktorej stojí úspešnosť celej spoločnosti. Preto jej musí byť venovaná veľká pozornosť.  

 

job, search, hr-3681036.jpg

Najžiadanejšie služby v oblasti pracovného práva

Kompletné zastúpenie v súdnom konaní so zamestnancom

Využite služby skúseného advokáta v rámci celého súdneho  konania. Prevediem Vás celým konaním.  

Príprava a vyjednávanie o mimosúdnej dohode

Vediete spor? Chcete sa vyhnúť súdu? Pomôžem Vám pri komunikácii s protistranou pri vyjednávaní o mimosúdnej dohode o urovnaní. 

Vymáhanie škody od zamestnanca

Spôsobil Vám zamestnanec škodu? Zastúpim Vás v priebehu vyjednávania o jej dobrovoľnej  úhrade či v  samotnom súdnom aj exekučnom konaní. 

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom

Zaistím za Vás ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom.

Pracovná zmluva

Kvalitná pracovná zmluva Vám ušetrí veľa starostí.

Riešenie problémového zamestnanca

Máte problém so zamestnancom? Má neospravedlnené absencie? Porušuje pracovnú disciplínu? Spôsobil Vám škodu? Obráťte sa na nás.

Pracovnoprávna dokumentácia

Pripravím pre Vás kompletnú pracovnú dokumentáciu.

Konkurenčná doložka

Obávate sa konkurencie zo strany zamestnanca? Obráťte sa na mňa.

Interné smernice

Pripravíme pre Vás všetky potrebné pracovnoprávne smernice.

Zaistenie právnej agendy pre pracovné agentúry

Ste pracovná agentúra a hľadáte odborníka na pracovné právo? Obráťte sa na mňa.

Zastúpenie zamestnávateľa pri kontrole zo strany inšpektorátu práce

Čaká Vás kontrola zo strany inšpektorátu práce alebo ste už dostali pokutu, ktorú považujete za neoprávnenú? Kontaktujte ma.  

Monitoring legislatívy

Budem Vás informovať o všetkých legislatívnych zmenách tak, aby Vás nič nezaskočilo.

Máte záujem o niektorú z uvedených služieb? Objednajte sa na konzultáciu!

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Úvodná konzultácia v trvaní max. 25-30 min, na ktorej ma uvediete do problému, s ktorým potrebujete pomôcť. Ja Vám priblížim možnosti riešenia a podmienky spolupráce. Informujem Vás o predpokladanej odmene apod. Súčasťou tejto konzultácie nie je poskytovanie právnych rád. Na to slúži platená osobná/e-mailová/telefonická konzultácia.

ZADARMO

25 min konzultácia

Prípadne si termín rezervujte telefonicky: +421 944 006 948 alebo e-mailom na adrese kancelaria@tulinsky.sk

Potrebujete urgentnú radu?

POTREBUJETE
URGENTNE RADU ADVOKÁTA?

POTREBUJETE
URGENTNE RADU ADVOKÁTA?

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Zadarmo

E-MAILOM

35 €

TELEFONICKY

40 €

OSOBNE

80 €

Nenašli ste medzi službami to čo hľadáte? Napíšte mi!