Naše služby

NAŠE SLUŽBY

Oblasti právnej praxe

Služby

OBCHODNÉ PRÁVO

Chystáte sa založiť obchodnú spoločnosť, holding či previesť obchodný podiel alebo akcie? Vediete spor s orgánom, spoločníkom či akcionárom Vašej spoločnosti? Obráťte sa na nás.

Kúpne zmluvy

NEHNUTEĽNOSTI

Chránime kupujúcich a predávajúcich pred uzavretím zlej zmluvy. Chránime zmluvné strany pomocou advokátskej úschovy kúpnej ceny. Vymáhame nároky z vád nehnuteľností. Vysporiadame spoluvlastníctvo.

Služby

SOFTWAROVÉ PRÁVO

Či už vyvíjate software na mieru, software as a service alebo poskytujete IT servis, nemali by ste zabudnúť na správne nastavené zmluvy a dokumenty. Kontaktujte nás.

Služby

INTERNETOVÉ PRÁVO

Plánujete si založiť e-shop alebo poskytujete služby v online marketingu. Máte problém s nekalosúťažným konaním konkurenta? Problém s doménami? Kontaktujte nás.

Služby

OBČIANSKE PRÁVO

Poskytujeme právne služby fyzickým osobám, korporátnej klientele či živnostníkom a nachádzame efektívne riešenia akýchkoľvek občianskoprávnych problémov.

Výhodné balíčky pre podnikateľov

Najžiadanejšie služby

Slovenský a český advokát pre biznis

Kúpna zmluva na nehnuteľnosť

(Kúpna zmluva na nehnuteľnosť): Príprava kvalitnej kúpnej zmluvy s možnosťou využitia bezpečnej advokátskej úschovy kúpnej ceny.

Slovenský a český advokát pre biznis

Advokátska úschova kúpnej ceny

Advokátska úschova kúpnej ceny a dokumentov Vás ochrání pred nepríjemnosťami a pred stratou peňazí.

Slovenský a český advokát pre biznis

Všeobecné obchodné podmienky

Pripravím zrozumiteľné obchodné podmienky na mieru pre Váš e-shop.

Slovenský a český advokát pre biznis

Registrácia ochrannej známky

Zaregistrujem za Vás ochrannú známku.

Slovenský a český advokát pre biznis

Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

Potrebujete vysporiadať podielové spoluvlastníctvo? Pomôžem Vám s prípravou dokumentov aj v prípadnom súdnom spore.

Slovenský a český advokát pre biznis

Prevod obchodného podielu

Pripravím Vás zmluvu o prevode obchodného podielu.

Slovenský a český advokát pre biznis

Návrh firemnej štruktúry a kompletné založenie s.r.o.

Navrhnem komplexnú štruktúru Vašej spoločnosti a nastavím personálnu a riadiacu štruktúru.

Slovenský a český advokát pre biznis

Audit vzorov zmlúv a právnych dokumentov

Predložila Vám druhá strana zmluvu k podpisu? nechajte si ju skontrolovať advokátom, aby ste predišli prípadným rizikám.

Máte záujem o niektorú z uvedených služieb? Objednajte sa na konzultáciu!

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Úvodná konzultácia v trvaní max. 25-30 min, na ktorej ma uvediete do problému, s ktorým potrebujete pomôcť. Ja Vám priblížim možnosti riešenia a podmienky spolupráce. Informujem Vás o predpokladanej odmene apod. Súčasťou tejto konzultácie nie je poskytovanie právnych rád. Na to slúži platená osobná/e-mailová/telefonická konzultácia.

ZADARMO

25 min konzultácia

Prípadne si termín rezervujte telefonicky: +421 944 006 948 alebo e-mailom na adrese kancelaria@tulinsky.sk

Potrebujete urgentnú radu?

POTREBUJETE
URGENTNE RADU ADVOKÁTA?

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Zadarmo

E-MAILOM

35 €

TELEFONICKY

40 €

OSOBNE

80 €

Služby
Služby

Nenašli ste medzi službami to čo hľadáte? Napíšte mi!